Grafika wektorowa

W grafice wektorowej obrazy są reprezentowane za pomocą linii i krzywych, nazywanych wektorami, a także za pomocą skojarzonych z nimi kolorów i danych o położeniu. Na przykład, obraz liścia jest zdefiniowany za pomocą zbioru punktów, przez które przechodzą linie tworzące kontur liścia. Kolorystyka liścia jest określona przez kolor konturu oraz kolor obszarów wewnątrz konturu.

 

Linie w kompozycji wektorowej

 

Edycja grafiki wektorowej polega na zmienianiu właściwości linii prostych i krzywych opisujących dany kształt. Operacje na obiektach wektorowych, takie jak przesuwanie, powiększanie, zmniejszanie i zmiany kolorów, nie mają wpływu na ich jakość i wygląd. Grafika wektorowa jest niezależna od rozdzielczości, to znaczy niezależnie od rozdzielczości generujących ją urządzeń wyjściowych, jej jakość pozostaje stała.