Grafika bitmapowa

W grafice bitmapowej obrazy są reprezentowane za pomocą siatki kolorowych kropek, nazywanych pikselami. Na przykład, poniższy obraz liścia powstał poprzez przypisanie do każdego piksela siatki określonego koloru; można powiedzieć, że jest to obraz mozaikowy.

 

Piksele kompozycji bitmapowej

 

Edycja grafiki bitmapowej polega na modyfikowaniu poszczególnych pikseli, a nie linii prostych i krzywych. Grafika bitmapowa jest zależna od rozdzielczości, ponieważ w jej wypadku obrazy są definiowane za pomocą siatek o stałej wielkości. W wyniku edycji jakość grafiki bitmapowej może ulec zmianie. Na przykład, zmiana wielkości obrazu bitmapowego może wywołać - wskutek powiększania i przesuwania pikseli - efekt postrzępienia krawędzi. Podobnie jakość grafiki może pogorszyć się, gdy będzie ona wyświetlana na urządzeniu o mniejszej rozdzielczości.